CÍMLAP

A CÉGRŐLLAPJAINKHIRDETÉSHAM-bazárMIEGYMÁS

 CÍMLAP

2021. 03. 01.
Ehelyütt adunk majd tájékoztatást a legfrissebb hírekről és válaszolunk kérdésekre.

2021. 03. 15.
K
érdés:
V. I., Budapest: "...
Jelezted a honlapon, hogy a kiadó jogai, részei stb. eladók. Konkrétan mikről van szó, milyen bontásban, milyen kondíciókkal?
Válasz:
Köszönettel vettük a kérdést, melyre a készülő, kínálati feltételeket részletesebben tartalmazó összeállítás ad majd tájékoztatást. Ez megvásárolható lesz - nem kifejezetten "csak kiváncsiskodó áron". Addig is a kezdeti időszakban a potenciális érdeklődők árajánlatait várjuk, melyet természetesen bizalmasan kezelünk.

Kérdés:
K. K., Szfvár.: "...Mondhatnám lóg az orrom! Sok mindent, főleg ifjabb koromban, a Rádiótechnika hasábjairól
(-ból) tanultam.... Ismerősök is kérdezik és akkor nem lesz tovább Évkönyv stb. Nyomot hagyott az RT a világon, jó lenne, ha folytatódhatna..."
Válasz:
Köszönet a szép szavakért! Ami biztos: 2021-ben az RT és a 2022-es Évkönyv - a szokott időben és formában - megjelenik (és a HAM-bazár működik). 2022-től minden lehetőség nyitott, kérdés az: ki és mit fog megjelentetni vagy nem megjelentetni! - Az Évkönyvet még magam vinném tovább. Persze egy visszautasíthatatlanul gáláns ajánlat esetén...

2021. 07. 09.
Március óta folyamatosan érkeznek az érdeklődő és segítő szándékú, bíztató megkeresések levélben, telefonon, drótpostán. Köszönet értük!
Konkrét, a továbblépést érintő érdeklődések is beérkeztek. A megbeszélések még kezdeti, tisztázó fázisban vannak, konkrétabb tájékoztatást ezekről csak a későbbiekben adhatunk.
Egy, az "újraindítókat" is segítendő, laptámogatói kezdeményezés is kialakulóban van. Amint konkrétabbá válik, ezen a helyen közzétesszük a felhívásukat.

2021. 07. 19.
Megtisztelő, segítő szándékú levelet kaptunk lapunk nagy barátjától, Dr. Gschwindt András (HA5WH) c. egyetemi docenstől. A "Rádiótechnikával" több, mint hatvan éves olvasó-szerző kapcsolatot ápoló szeretve tisztelt Bandi bátyánk - lentebb olvasható - felhívását szeptemberi számunkban is közöljük.
HA5WH, vy tnx mni 73 es DX!


Külföldről történő támogatáshoz banki infó:
IBAN:  HU35 1170 8001 2039 6990 0000 0000       BIC (SWIFT) kód:  OTPVHUHB©RADIOWORLDmedia  webmaster@radiovilag.hu